Dibaji
Home Dibaji Yaliyomo Sura ya 1 Sura ya 2 Sura ya 3A Sura ya 3B Sura ya 3C Sura ya 4 Sura ya 5 Maana ya maneno Vifupisho Maswali Shukurani

 

Back to Hakikazi

Wealth Gap

Dibaji

Imeelezwa katika Mkakati wa upunguzaji Umasikini (PRSP) kwamba "Serikali inakusudia kuendelea kuhimiza uwakilishi kamili wa watu masikini na washika dau wengine katika kutekeleza, kusimamia na kutathmini mbinu za upunguzaji umasikini".

 panya-2.jpg (16995 bytes)

Kijitabu hiki kilichoeleza mkakati huu kwa lugha rahisi ni mchango wa mawazo kutoka jumuiya za wananchi yaliyoratibiwa na Hakikazi Catalyst. Hakikazi Catalyst ni mojawapo wa mashirika yaliyopo kwenye mtandao wa kupunguza madeni na kuhamasiaha maendeleo (TCDD). Nakala elfu tano za Kiswahili na elfu mbili za Kiingereza zimetolewa kwa Serikali kuu, Mikoa, Wilaya na Jumuiya huru za Wananchi. Mawazo yaliyomo katika kijitabu hiki yanabaki kama yalivyo katika mkakati wa awali wa serikali (Toleo la Novemba 2000) isipokuwa picha za kuchorwa (katuni) na vidokezo vilivyoongezwa pamoja na sehemu ndogo inayoeleza baadhi ya maana ya maneno muhimu. Aidha, kumeongezwa maswali kumi yanayochochea jamii kufikiri kwa makini kuhusu jitihada za kuondoa umaskini. Ziada hizi zitamsaidia msomaji kuelewa vizuri kijitabu hiki.

Tumeomba nafasi katika magazeti ya Daily News na Majira kutoa mchango huu katika mwezi wa Mei na Juni 2001 mara moja kwa wiki ili kupata maoni, majibu na uchambuzi wa upunguzaji wa umasikini kwa ujumla kutoka kwa watu mbalimbali. Maoni hayo yatanakiliwa katika mtandao (website, - angalia chini.)

Unakaribishwa kama mtu binafsi au kikundi kutoa maoni yako kuhusu maswali yaliyoulizwa katika kijitabu hiki na kutoa ushauri unaoona unafaa. Maoni yatumwe kwa:

Tanzania Without Poverty Campaign
Hakikazi Catalyst
P.O. Box 781 Arusha
Simu: 255 27 2509860
E-mail: hakikazi@cybernet.co.tz 

Sasa hivi tunataka mipango yote ya maendeleo itokane na wananchi wenyewe badala ya kutoka serikali kuu 

[Rais Benjamin Mkapa – gazeti la Guardian 31 Machi 2001]

Tafadhali zingatia kuwa tuna website http://www.hakikazi.org  na pia tunaendesha e-mail ya majadiliano. Unaweza kujiunga na mjadala kwa njia ya e-mail toka hapa 

Jiunge kwenye orodha yetu ya barua pepe (e-mail)!
Bonyeza kitufe kilichoandikwa 'Jiunge kwenye orodha' 
Kisha jaza anwani yako ya barua pepe!

Angalia Mkusanyiko wa maoni

 

Home ] Next ]