Yaliyomo
Home Dibaji Yaliyomo Sura ya 1 Sura ya 2 Sura ya 3A Sura ya 3B Sura ya 3C Sura ya 4 Sura ya 5 Maana ya maneno Vifupisho Maswali Shukurani

 

Back to Hakikazi

Yaliyomo

Dibaji

Umasikini ni nini

bulletWaonavyo Wataalamu
bulletTofauti Kimkoa
bulletPicha kubwa zaidi
bulletUmasikini wa Mapato na usio wa Mapato

Tutapunguzaje Umasikini ?

bulletMpango Mzima
bulletUbunifu wa  Malengo ya Kitaifa yaliyo wazi
bulletUbunifu wa mazingira ya Kiuchumi ambayo yatachochea Maendeleo
bulletZingatia Mawazo Matatu ya Mwongozo
bulletHaja ya kuwa na Viashirio
bulletKujenga Mfumo wa Usimamizi na Tathmin i

Malengo, Shughuli na Viashirio

Punguza Umasikini wa Kipato

bulletMaendeleo ya Vijijini na Ukuaji wa Biashara ya Nje
bulletUendelezaji wa Sekta Binafsi
bulletUtawala  Bora
bulletUchumi Mkuu Imara

Kuboresha Maisha na Ustawi wa Jamii

bulletElimu
bulletAfya
bulletUstawi wa Jamii ? Ushirikishwaji katika shughuli za Kisiasa

Punguza Madhara katika Makundi Masikini zaidi

Tutalipaje gharama za kupunguza Umasikini?

bulletNjia za Mapato
bulletKipaumbele katika Matumizi
bulletUpunguzaji wa Umasikini: Vipengele muhimu vya ziada

Mipango imebuniwaje?

bulletJinsi mpango ulivyobuniwa
bulletNamna mipango ya baadaye itakavyobuniwa

Maana za baadhi ya Maneno

Maswali kumi  ya kuchochea fikra nzito

Vifupisho

Shukurani

 

Natafuta:

 

Back ] Home ] Next ]