Sura ya 4
Home Dibaji Yaliyomo Sura ya 1 Sura ya 2 Sura ya 3A Sura ya 3B Sura ya 3C Sura ya 4 Sura ya 5 Maana ya maneno Vifupisho Maswali Shukurani

 

Back to Hakikazi

Tutagharamiaje Upunguzaji wa Umasikini?

Hatuna hakika tunahitaji fedha kiasi gani na kiasi gani cha fedha kitakuwepo katika siku zijazo. Hata hivyo ni wazi kuwa hatutakuwa na fedha za kutosha na zile ndogo tulizonazo itabidi tuzitumie kwa uangalifu mkubwa.

Hatutaweza kujua kwa hakika ni fedha kiasi gani zitapatikana hasa kwa ajili ya kupunguza umasikini mpaka mipango yote mingine iwe imekamilika.

Njia za Mapato kwa ajili ya Upunguzaji Umaskini

bulletKiasi fulani cha fedha kitatokana na bajeti ya Serikali lakini hatutaweza kujua kiasi cha fedha kitakavyokuwa hadi mfumo wa kodi utakapoboreshwa.
bulletKiasi cha fedha kitatoka kwa wafadhili, lakini kiasi hicho hakiwezi kujulikana katika muda mfupi na muda mrefu
bulletSerikali itatumia fedha zake kupata fedha zaidi kwa kutoa mikopo na michango kwa watu wa kawaida na wafanyabiashara ambao wana mawazo mazuri na miradi mizuri
bulletSerikali inaweza kukopa fedha kuziba pengo

Kwa kuzingatia hali hii ya mashaka, na umuhimu wa kuwa na uchumi thabiti, matarajio yaliyowekwa kwa miaka mitatu ijayo ni kuwa jumla ya bajeti ya matumizi itaongezeka toka asilimia 15.5 hadi 17-18% ya mapato yote ya serikali. Kati ya fedha hizo asilimia 70% itatoka serikalini na asilimia 30% itatoka kwa wafadhili kama misaada au mikopo. Kama Mageuzi ya Serikali yatafaulu basi Tanzania itatimiza masharti ya mpango nafuu yaliyowekwa kwa ajili ya nchi zenye madeni makubwa (HIPC) hadi kufikia katikati ya mwaka 2001.

Shughuli nyingi za upunguzaji wa umasikini zitafanywa na Serikali za Mitaa. Ufafanuzi wa shughuli hizi utafanywa katika Programu ya Mageuzi ya Serikali za Mitaa (LGRP) yanayoendelea.

Kipaumbele katika Matumizi

Katika majibu ya watu waliyotoa wakati wa kutayarisha Mkakati wa Kupunguza Umasikini (PRSP), serikali imeamua kuwa matendo muhimu katika upunguzaji wa umasikini yanapaswa kuwa; matengenezo na uimarishaji wa huduma za sekta muhimu na sehemu inyohusika. Matendo hayo ni kama yafuatayo:

 

Shilingi Milioni

Sekta Sehemu
Elimu ( Elimu ya Msingi)
182061 142424
Afya (Afya ya Msingi kwa Jamii) 65970 42314 Barabara (Vijijini)
65970 42314
Barabara (Vijijini)
50147 28849
Mfumo wa Mahakama
7855
Kilimo (Utafiti na huduma)
8213 6893
Maji
5064
VIRUSI VYA UKIMWI/UKIMWI 
4800

Upunguzaji wa Umasikini: Vipengele Muhimu vya Ziada

Ufutaji wa ada za Shule \

Serikali itaacha kutoza ada za shule ifikapo Julai 2001. Hii ni kwa sababu serikali inaamini kwamba kwa kutolipa ada watoto wengi watasoma hasa watokao katika familia masikini

Kuhimiza michango kutoka katika Jumuiya na Washika dau wengine

Jumuiya zimeshiriki kikamilifu daima katika kupunguza umasikini kwa kufanya kazi za kujitolea kama kujenga madarasa, vituo vya afya, maji, barabara za vijijini, n.k. Serikali itahimiza moyo huu kwa kuchangia gharama za miradi hii na kuwahamasisha wafadhili kufanya hivyo hivyo.

Mafunzo ya Kazi

Serikali inakusudia kutumia karibu shilingi milioni 100 kila mwaka ili kuwasaidia watu waweze kujifunza mambo yatakayowasaidia kupata kazi. Fedha hizi zitawalenga watu ambao hasa ni masikini zaidi.

panya-17.jpg (19780 bytes)

 

Back ] Home ] Next ]