Sura ya 3C
Home Dibaji Yaliyomo Sura ya 1 Sura ya 2 Sura ya 3A Sura ya 3B Sura ya 3C Sura ya 4 Sura ya 5 Maana ya maneno Vifupisho Maswali Shukurani

 

Back to Hakikazi

Kupunguza Madhara katika Makundi Masikini

Serikali za Mitaa zitaombwa kupambanua makundi ambayo yamo hatarini kupata madhara zaidi na ziamue matakwa yao ni yapi na yanaweza kupatikanaje. Baadhi ya majukumu ya kutekeleza ili kusaidia makundi haya ni:

bullet

Programu za kazi za kulipwa chakula

bullet

Miradi maalum inayohusisha yatima na walemavu

bullet

Mfumo wa awali wa kugundua mabadiliko ya hali ya hewa yatakayoathiri mazao

bullet

Kutekeleza mpango wa umwagiliaji katika sehemu zenye ukame

bullet

Kuweza kufika kwa urahisi katika mikoa yenye ziada ya chakula

bullet

Kuendeleza mazao yanayohimili ukame

bullet

Kuendeleza misitu

Benki ya Dunia imetoa mkopo kwa ajili ya mradi wa mfuko wa Kuinua Jamii Tanzania (TASAF) katika ngazi ya wilaya.

Watu wengi masikini Tanzania wanategemea mazingira asilia kwa ajili ya chakula chao na pia kukabili mahitaji yao kwa kuuza kuni, mkaa, asali na matunda mwitu. Hatujui shughuli hizi kikamilifu kiasi cha kupunguza na kuweka malengo kwa ajili ya kuzuia uharibifu wa mazingira. Taarifa zitakusanywa ili zitumike katika nakala mpya ya mpango wa kusaidia Kupunguza Umasikini (PRSP).

Utaratibu utafanywa wa kuhusisha mipango mingine kama vile kuimarisha matumizi ya mazao yanayostahimili ukame na mpango wa umwagiliaji unaofanywa na jamii. Aidha upandaji miti na upunguzaji wa mifugo nao pia utahusishwa.

“Mpangilio wa maisha unaonyesha kuwa watu masikini ambao wana mali kidogo wanaweza kwa kutumia nguvu kidogo kuneemeka polepole kiuchumi, na kushtukia wamerejea tena katika ufukara wao kwa sababu ya maradhi, kuachishwa kazi, kupata mazao hafifu na wanawake kutelekezwa . Hakuna kitu kinachowazuia kuangukia katika lindi la kukata tamaa. Na wakati wanapotumbukia huko, panaweza pasiwe na mtu yeyote anayewangoja kuwadaka huko chini wanakoangukia. Aidha hakuna anayewapa mkono wa msaada ili waanze upya.”

[Deepa Narayan]

Malengo

Jenga uwezo wa jumuiya zote zinazohitaji programu za usalama.

Shughuli

bullet

Kuza programu za jumuiya za kusaidia watu ambao wanakabiliwa na matatizo mbalimbali

bullet

Unda mfuko wa kuleta usawa ili kusaidia sehemu zilizo nyuma

“Tunamsaidia mwanachama yeyote wa kundi letu anapopata matatizo; tunamliwaza yeyote yule anayepata matatizo”

[Kundi la akina mama, Tabora]

Viashirio (dalili)

Namba ya data za uchumi zinazoonyesha makundi ya watu wenye matatizo zilizoundwa katika ngazi za Serikali za Mitaa na Serikali Kuu.

panya-14.jpg (21419 bytes)

 

Back ] Home ] Next ]