Home Page

 

Back to Hakikazi

Dibaji
Yaliyomo
Sura ya 1
Sura ya 2
Sura ya 3A
Sura ya 3B
Sura ya 3C
Sura ya 4
Sura ya 5
Maana ya maneno
Vifupisho
Maswali
Shukurani

Tanzania bila umasikini

Kijitabu kinachoelezea kwa Lugha rahisi Mkakati wa Kupunguza Umasikini

Panya-1.jpg (21363 bytes)

Maelezo yametolewa na Hakikazi Catalyst

Katuni zimechorwa na Ally Masoud (Kipanya)

Content - hakikazi@cybernet.co.tz; Webdesign - innonich@planetmail.com

Copyright April 2001 Hakikazi Catalyst